แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัดเป้าหมายที่มาจากจำนวนประชากรและจำนวนคาดประมาณจากความชุกผู้ป่วยโรคซึมเศร้าข้าถึงบริการ%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
แม่ฮ่องสอน3,1724,259134.2752020-05-07 10:43:002020-05-30 15:17:32
ลำพูน7,0148,448120.4452020-05-30 13:10:432020-05-30 15:17:17
น่าน6,6646,59999.0252020-05-30 08:13:262020-05-30 15:17:23
พะเยา6,9906,76996.8452020-05-29 10:47:142020-05-30 15:17:26
เชียงใหม่23,14320,97590.6352020-04-03 14:34:312020-05-30 12:23:06
เชียงราย16,37214,26587.1332020-04-03 13:23:202020-05-30 15:17:30
ลำปาง10,0216,18261.6902020-04-27 13:10:002020-05-30 15:17:20
รวม73,37667,49791.27-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 80.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - 82.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 82.50 - 84.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 87.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 87.50 - 89.99 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5