แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดประเมิน ADL และเยี่ยมบ้าน (C)ผลการประเมิน ADL ดีขึ้น (D)%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
พะเยา2,2101,05847.8752020-05-30 12:06:302020-05-30 15:16:48
น่าน1,67574744.6052020-05-30 08:06:292020-05-30 15:16:46
แม่ฮ่องสอน53022141.7052020-05-29 09:00:472020-05-30 15:16:55
ลำพูน2,09086241.2452020-05-30 13:09:452020-05-30 15:16:37
เชียงราย2,6781,05839.5152018-03-29 18:10:332020-05-30 15:16:53
เชียงใหม่4,4291,63636.9452020-05-28 18:06:532020-05-30 12:22:29
ลำปาง2,8461,01535.6652020-05-26 20:44:042020-05-30 15:16:40
แพร่1,65341425.0532020-05-27 10:47:152020-05-30 15:16:43
รวม18,1117,01138.60-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 – 22.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 22.50 - 24.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 25.00- 27.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 27.50 - 29.99 4
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.00 5