แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
23983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งงิ้ว402767.505
10436โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง754154.675
06680โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงชุม 422150.005
06678โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งอ่าง ห401947.505
06685โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขียะ 934447.315
06686โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง 723244.445
06688โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดบ้าย 492040.825
06676โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาน 742939.195
06689โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกาญจน์ 1987537.885
06682โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ้อเหนือ 511937.255
06683โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยซ้อ 592135.595
06679โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครึ่ง 832934.945
15004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวิไล 21733.335
06684โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ดอนแก้ว 1123632.145
06681โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง 802531.255
06677โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำม้า 561628.575
06687โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย 681826.474
11454โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ46011725.433
รวมรวม1,673596 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0