แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลปาย ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06856โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพมบก401640.005
06857โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง652335.385
11204โรงพยาบาลปาย1705632.945
06851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงสร้อย1173832.485
06855โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง391128.215
10501โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมี1203327.505
06850โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย882427.275
06858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา1634426.994
06852โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ของ1062220.751
06849โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงเหนือ57610.530
06853โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปิง49510.200
06854โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮี้4137.320
รวมรวม1,055281 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0