แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเชียงแสน ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06751โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนมูล 472042.555
06744โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง 953738.955
06747โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซว 1997336.685
10445โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยสะโง้ 311135.485
06749โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันสลี 371335.145
06754โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยนก 1665834.945
06750โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงแก้ว 421433.335
06746โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก 933133.335
06748โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แอบ 1806033.335
06753โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ 531732.085
11193โรงพยาบาลเชียงแสน742331.085
06745โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำ 812530.865
06743โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบรวก 591830.515
06752โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน 972929.905
รวมรวม1,254429 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0