แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่จัน ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06736โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก 11711094.025
06731โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำ 1357253.335
06737โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง 2659836.985
41082ศูนย์บริการสาธารณสุขที่2เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก762836.845
06735โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย 1063835.855
10439โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าฝู 1525435.535
06742โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมสวรรค์ 762735.535
06732โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงคำ 561933.935
77683ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน2578733.855
06733โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระราชทาน 1404532.145
06730โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันจว้า 601931.675
06729โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำน้ำลัด 451431.115
06740โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีค้ำ 1564730.135
06738โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมะหินฝน 1935427.985
06739โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ 37710427.595
06741โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันจว้าใต้ 1313627.485
10441โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข 2185826.614
06734โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา 1242923.392
รวมรวม2,684939 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0