แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06371โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง ตำบลห้วยโรง574171.935
06365โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยางตาล1176656.415
06372โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ทราย471736.175
06370โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก๊ต ตำบลห้วยโรง301033.335
10367สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยฮ่อม 491632.655
06367โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพร้าว16531.255
06362โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง1354029.635
14304โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ย้อย341029.415
06361โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา621829.035
06364โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งศรี832428.925
06366โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยางเปี้ยว782228.215
06360โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้องกวาง1343727.615
06369โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปิ้ง ตำบลไผ่โทน37821.621
11166โรงพยาบาลร้องกวาง1142219.300
06363โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยอ้อย12216.670
06373โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยางร้อง ตำบลแม่ยางร้อง50816.000
06374โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยางยวง38615.790
06368โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่โทน26415.380
รวมรวม1,119356 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0