แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลวังเหนือ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06187โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ563155.365
06188โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ954648.425
06194โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงวัง ตำบลวังใต้843238.105
06190โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ตำบลวังทอง602236.675
06191โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง461532.615
11151โรงพยาบาลวังเหนือ1303930.005
06192โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว962829.175
06185โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว1223528.695
06186โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้782025.643
06189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ691724.643
06193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย1292720.931
รวมรวม965312 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0