แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06094โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ป๊อก ต.ศรีวิชัย745168.925
06090โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ753952.005
06085โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน1325440.915
06083โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปวงคำ522140.385
06086โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศาลา ตำบลแม่ตืน552240.005
06087โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทราย672537.315
06092โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหน1144236.845
06089โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงดำ581932.765
06091โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาน782532.055
06084โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน802531.255
06093โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย963031.255
77555ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้2597528.965
10348โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากลาง591627.125
06088โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระบาทห้วยต้ม92525027.035
รวมรวม2,124694 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0