แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลสันป่าตอง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
05952รพ.สต.มะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1137869.035
05938รพ.สต.ห้วยส้ม ตำบลสันกลาง956063.165
05944รพ.สต.กิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม331545.455
05946รพ.สต.ทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1054441.905
05950รพ.สต.น้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง381539.475
05947รพ.สต.ดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก622235.485
05948รพ.สต.หัวริน ตำบลทุ่งสะโตก712535.215
05945รพ.สต.เปียง ตำบลบ้านแม622133.875
05939รพ.สต.ทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว601931.675
05937รพ.สต.กิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า571831.585
05942รพ.สต.ทรายมูล ตำบลแม่ก๊า491428.575
11128โรงพยาบาลสันป่าตอง1103027.275
13991รพ.สต.สบหาร ตำบลทุ่งต้อม561526.794
05943รพ.สต.ท่าโป่ง ตำบลบ้านแม411024.393
05940รพ.สต.มะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1202924.173
05941รพ.สต.โรงวัว ตำบลแม่ก๊า671623.882
05949รพ.สต.แม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม681522.062
22177รพ.สต.สันห่าว 651320.001
05951รพ.สต.หนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง63914.290
รวมรวม1,335468 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0