แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
05930รพ.สต.สหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก544583.335
05924รพ.สต.ป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่1168976.725
05926รพ.สต.ขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย714461.975
05931รพ.สต.ป่าแขม ตำบลแม่แวน442659.095
05923รพ.สต.ทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม1086156.485
05928รพ.สต.ป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่593152.545
05927รพ.สต.ทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง603151.675
05934รพ.สต.ผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง241250.005
05929รพ.สต.แพะ ตำบลเขื่อนผาก522548.085
05922รพ.สต.ทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง361747.225
99910ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง291344.835
05935รพ.สต.นาเม็ง ตำบลโหล่งขอด511835.295
05936รพ.สต.หลวง ตำบลโหล่งขอด371335.145
21566รพ.สต.สามลี่ 431432.565
05932รพ.สต.ร่มเกล้า ตำบลแม่แวน20630.005
05925รพ.สต.หนองปิด ตำบลสันทราย802025.003
05933รพ.สต.แม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง1102623.642
รวมรวม994491 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0