แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลฝาง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
05902รพ.สต.ยาง ตำบลแม่งอน1267257.145
05898รพ.สต.สันทรายคองน้อย ตำบลเวียง371745.955
05909รพ.สต.หนองฮ่าง ตำบลแม่คะ753445.335
05905รพ.สต.หนองยาว ตำบลแม่สูน722940.285
05907รพ.สต.สองแคว ตำบลสันทราย973940.215
77482ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลฝาง2719434.695
05906รพ.สต.ห้วยงูนอก ตำบลสันทราย491734.695
05910รพ.สต.แม่ข่า ตำบลแม่ข่า1605333.125
05911รพ.สต.ท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน832732.535
05904รพ.สต.สันป่าแดง ตำบลแม่สูน772532.475
05908รพ.สต.ห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ2959431.865
05900รพ.สต.ม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น2889131.605
05899รพ.สต.ม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น1133430.095
10299รพ.สต.คุ้ม ตำบลแม่งอน962829.175
05903รพ.สต.แม่สูน ตำบลแม่สูน1052927.625
05901รพ.สต.แม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน1002727.005
รวมรวม2,044710 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0