แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลจอมทอง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
14238รพ.สต.แม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว483266.675
05826รพ.สต.ดงเย็น ตำบลบ้านแปะ674465.675
05824รพ.สต.ห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ563562.505
05827รพ.สต.ขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ1307456.925
11119โรงพยาบาลจอมทอง1829351.105
05825รพ.สต.ท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ371745.955
14239รพ.สต.ดอยอินทนนท์26512045.285
10254รพ.สต.ห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย743243.245
23231รพ.สต.ห้วยสะแพด16637.505
05830รพ.สต.ใหม่สารภี ตำบลแม่สอย712535.215
05823รพ.สต.แท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1153227.835
28783รพ.สต.บ้านสบแปะ ตำบลบ้านสบแปะ431023.262
05820รพ.สต.แม่หอย ตำบลบ้านหลวง461021.741
23232รพ.สต.ขุนแตะ911718.680
05829รพ.สต.วังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย1292217.050
05821รพ.สต.เมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง1412215.600
05822รพ.สต.หนองห่าย ตำบลข่วงเปา10865.560
รวมรวม1,619597 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0