แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06832โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่905460.005
06839โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาวกลาง231252.175
06834โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรักไทย331442.425
06835โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผา291241.385
06836โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำกัด441636.365
06825โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง1133732.745
06831โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสอย922931.525
06833โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแปก952930.535
06830โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุงไม้สัก1143429.825
06829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู1033029.135
10719โรงพยาบาลศรีสังวาลย์1393827.345
06828โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง1383525.363
10485โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมากลาง922325.003
06827โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฮุง22522.732
06826โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลาน681319.120
06837โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปลาจาด40717.500
06838โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปูลิง731115.070
10489สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยเดื่อ400.000
รวมรวม1,312399 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0