แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
23806ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ต๋ำ1416344.685
06563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว1084339.815
06556โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำหลวง1013938.615
14017โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียน1495536.915
06568โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส1485134.465
06557โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ792734.185
06566โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย2558332.555
06567โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง1264132.545
06562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าฝาง862731.405
06561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา2206730.455
06560โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม2046230.395
06558โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ่น1173529.915
06565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่932729.035
06572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา732128.775
06571โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อิง601728.335
06564โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา1403827.145
06569โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง842125.003
06554โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน791924.053
14437ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา1012423.762
06570โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปี921617.390
06555โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจน921415.220
06559โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ125129.600
รวมรวม2,673802 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0