แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06350โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคูหา13861.545
06336โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำชำ321959.385
06351โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหงษ์663857.585
06359โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาญจนา ตำบลกาญจนา804556.255
06356โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยม362055.565
06349โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเขื่อน1125650.005
06358โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอง4250.005
06338โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลาย2150.005
06344โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย1024140.205
06339โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ลัว5240.005
14719โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง 833339.765
06335โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาจักร923639.135
06337โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง873439.085
06355โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม391538.465
06353โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี351337.145
06352โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำมี1063936.795
06342โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ822834.155
14720โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะบู 852832.945
06341โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องฟอง822732.935
06345โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮุง ตำบลห้วยม้า642031.255
06347โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต1725330.815
06357โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่อแฮ1735330.645
77759ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองแพร่-โรงพยาบาลแพร่361130.565
14436เทศบาลเมืองแพร่461430.435
06340โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโฮ้ง1354130.375
06354โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว1193428.575
06348โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่น872124.143
06343โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังธง46919.570
06346โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม้า49612.240
รวมรวม2,070747 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0