แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลลำพูน ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
14357โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง944648.945
06061โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง944446.815
06060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง 1225141.805
06052โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์29011840.695
06054โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประตูป่า1144640.355
06064โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่ม773140.265
06063โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน1184739.835
06065โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหนาม1063936.795
06057โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางน้อย 1123733.045
06062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้41913532.225
13998โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าห้า ตำบลเหมืองจี้942930.855
06056โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง 2708330.745
06055โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมปิง1273829.925
06053โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างคืน962829.175
06059โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม3439828.575
06058โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองจี้1012827.725
06051โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า1724727.335
รวมรวม2,749945 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0