แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
06662โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมกก 13312896.245
24663โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะคือ654467.695
06664โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1046663.465
06657โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยชมภู 684261.765
06655โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กรณ์ 21813260.555
06663โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยลาน 17210058.145
06651โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม 1748548.855
06646โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง 602948.335
06648โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพระบาท 1034745.635
06656โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางริมกรณ์ 361438.895
06653โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยาว 33012738.485
06659โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องปลาขาว 562137.505
10425โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแม่ซ้าย 943537.235
06649โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางแล 2569537.115
06650โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสุด 2709936.675
06667โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาย 29010536.215
06665โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าอ้อดอนชัย 2157635.355
06661โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันตาลเหลือง 2157434.425
06660โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเบ้อ 762634.215
06658โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัก 2929833.565
10426โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนาสวรรค์2046833.335
14877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางมนต์ 511733.335
06666โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเทพนิมิตร 702332.865
06668โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยฮาง 1113632.435
06644โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย รอบเวียง622032.265
06654โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย2537931.235
14018โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมมิตร1043230.775
10432โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขอน 3079430.625
06652โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าห้า 1283930.475
10674โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์44013029.555
06647โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ 44312828.895
รวมรวม5,4002,109 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0