แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลลำปาง ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
14318โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้า654061.545
06130รพ.สต.บ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม412458.545
06134รพ.สต.บ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า523057.695
06124รพ.สต.บ้านจำค่า ตำบลเสด็จ603456.675
06139โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 1 ตำบลนิคมพัฒนา1377454.015
06140โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา663045.455
06133รพ.สต.บ้านรัตนานุรักษ์ ตำบลบ้านค่า612540.985
14319โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา321340.625
06129รพ.สต.บ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม321340.625
06138โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย853338.825
06123รพ.สต.บ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง1234738.215
06125รพ.สต.บ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ943537.235
06126รพ.สต.บ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ1053937.145
06135รพ.สต.บ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว1304433.855
06128รพ.สต.บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย2076933.335
06137รพ.สต.บ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย36512133.155
77660ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง2729033.095
06116รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง ต.พระบาท2377230.385
06127รพ.สต.บ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย37910728.235
06132รพ.สต.บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลเป้า752128.005
77507ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองม่อนกระทิง41111227.255
06136รพ.สต.บ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว2346326.924
06131สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1363223.532
06120รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ581322.412
06119รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ911920.881
06118รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู2404820.001
06117รพ.สต.บ้านฟ่อน ต.ชมพู841416.670
06122รพ.สต.บ้านแม่กืย ตำบลปงแสงทอง2133415.960
06121รพ.สต.บ้านกาด ตำบลปงแสนทอง1622112.960
รวมรวม4,2471,317 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0