ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

จังหวัด : พะเยา ปีงบประมาณ 2562

CUPเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
โรงพยาบาลแม่ใจ66024737.425
โรงพยาบาลเชียงม่วน42015336.435
โรงพยาบาลจุน1,01536736.165
โรงพยาบาลปง1,63952431.975
โรงพยาบาลพะเยา2,67380230.005
โรงพยาบาลเชียงคำ2,86682428.755
โรงพยาบาลดอกคำใต้1,56241626.634
รวม10,8353,33330.76-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0