แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

จังหวัด : เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

CUPเป้าหมาย (A2)ผลงาน (B2)%ระดับคะแนน
โรงพยาบาลกองบิน 4111100.005
โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่21416978.975
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ14710772.795
โรงพยาบาลพร้าว99449149.405
โรงพยาบาลอมก๋อย2,7821,29746.625
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด1,02843041.835
โรงพยาบาลสันกำแพง1,25548638.735
โรงพยาบาลสะเมิง85031937.535
โรงพยาบาลจอมทอง1,61959736.875
โรงพยาบาลแม่ออน45216636.735
โรงพยาบาลแม่อาย1,88867235.595
โรงพยาบาลดอยเต่า75026435.205
โรงพยาบาลสันป่าตอง1,33546835.065
โรงพยาบาลฝาง2,04471034.745
โรงพยาบาลฮอด1,39148234.655
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ฯ2,35176632.585
โรงพยาบาลแม่วาง88828832.435
วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา63220332.125
โรงพยาบาลดอยหล่อ44614131.615
โรงพยาบาลแม่แตง1,33841931.325
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล642031.255
โรงพยาบาลเชียงใหมเมดิคอลเซ็นเตอร์47914730.695
โรงพยาบาลหางดง1,53946630.285
โรงพยาบาลเชียงดาว2,06662230.115
โรงพยาบาลสารภี1,01128428.095
โรงพยาบาลเวียงแหง65218027.615
โรงพยาบาลไชยปราการ1,23933226.804
โรงพยาบาลสันทราย1,85349326.614
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง1192823.532
โรงพยาบาลนครพิงค์-21,61838023.492
โรงพยาบาลนครพิงค์-169516123.172
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1481510.140
คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย700.000
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่2700.000
รวม33,92211,60434.21-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 27.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 25.75 - 26.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 24.00 - 25.74 3
ตั้งแต่ร้อยละ 21.75 - 23.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 - 21.74 1
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0