แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

จังหวัด : เชียงใหม่

CUPเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง1,2961,24395.915
โรงพยาบาลสารภี17,41516,37694.035
วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2,0581,90792.665
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ฯ11,0019,86689.685
โรงพยาบาลพร้าว7,8086,84187.625
โรงพยาบาลสันทราย25,43622,07786.795
โรงพยาบาลแม่ออน3,6563,16286.495
โรงพยาบาลฮอด8,6957,35584.595
โรงพยาบาลสันป่าตอง13,75111,52083.785
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด11,7179,70882.855
โรงพยาบาลสันกำแพง13,92011,07479.554
โรงพยาบาลดอยเต่า4,5043,55678.954
โรงพยาบาลหางดง16,92913,29778.554
โรงพยาบาลเชียงดาว9,5477,11274.493
โรงพยาบาลนครพิงค์-217,24612,81774.323
โรงพยาบาลสะเมิง4,2543,13573.703
โรงพยาบาลแม่วาง5,9824,29771.833
โรงพยาบาลดอยหล่อ4,7203,36571.293
โรงพยาบาลจอมทอง12,2368,49269.402
โรงพยาบาลเวียงแหง2,4371,66268.202
โรงพยาบาลฝาง13,7829,35967.912
โรงพยาบาลไชยปราการ6,2714,05864.711
โรงพยาบาลแม่อาย9,3175,83362.611
โรงพยาบาลแม่แตง11,1556,95662.361
โรงพยาบาลอมก๋อย8,7995,06357.540
โรงพยาบาลนครพิงค์-120,3237,35236.180
โรงพยาบาลเชียงใหมเมดิคอลเซ็นเตอร์2,04767633.020
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่4125.000
โรงพยาบาลกองบิน 41531222.640
โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่1,54328318.340
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ1,97436118.290
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล3826115.970
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่2,55833713.170
คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย148106.760
รวม272,964199,22472.99-
แหล่งข้อมูล HDC, ในช่วงวันที่มารับบริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2563
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 74.99 3
ตั้งแต่ร้อยละ 65.00 - 69.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 64.99 1
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 0