แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

จังหวัดเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
พะเยา73,93068,07992.0952020-05-30 13:26:132020-05-30 15:15:27
ลำพูน79,37668,88686.7852020-05-30 13:09:032020-05-30 15:15:15
เชียงราย176,623151,80485.9552020-05-30 10:53:052020-05-30 15:15:30
น่าน74,17763,15185.1452020-05-30 08:04:282020-05-30 15:15:24
แพร่69,04355,88280.9452020-05-27 11:01:292020-05-30 15:15:21
ลำปาง111,50587,90778.8442020-05-26 20:54:232020-05-30 15:15:17
เชียงใหม่269,342196,30872.8832020-05-28 17:57:352020-05-30 13:38:43
แม่ฮ่องสอน34,33823,37068.0622020-05-29 09:16:542020-05-30 15:15:35
รวม888,334715,38779.77-  
แหล่งข้อมูล HDC, ในช่วงวันที่มารับบริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2563
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 74.99 3
ตั้งแต่ร้อยละ 65.00 - 69.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 64.99 1
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 0