แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
เชียงราย2,4352,25992.7752020-05-30 10:03:002020-05-30 15:15:13
ลำพูน1,2791,18092.2652020-05-30 13:08:362020-05-30 15:14:58
พะเยา1,2851,15389.7352020-05-30 11:51:312020-05-30 15:15:09
แพร่1,2671,11788.1652020-05-27 10:43:302020-05-30 15:15:03
น่าน1,7841,52885.6552020-05-30 08:01:362020-05-30 15:15:06
เชียงใหม่5,9385,03484.7852020-05-28 17:49:152020-05-30 12:21:51
แม่ฮ่องสอน1,6941,43384.5952020-05-29 09:01:142020-05-30 15:15:15
ลำปาง1,9641,51076.8832020-05-26 20:26:192020-05-30 15:15:01
รวม17,64615,21482.69-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
>= 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 77.50 - 79.99 4
ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 77.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 72.50 - 74.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 72.49 1
< 70.00 0