แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดกลุ่มเป้าหมายการเยี่ยมบ้าน (C)ผลงานการเยี่ยมบ้าน (D)%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
เชียงราย4,1964,10097.7152019-06-03 10:06:522019-06-03 13:22:41
ลำพูน3,1503,02796.1052019-05-31 09:25:542019-06-03 13:22:39
น่าน2,5782,47195.8552019-05-28 10:17:122019-05-28 13:15:58
เชียงใหม่7,6817,15493.1452019-06-03 12:36:322019-06-03 13:22:39
พะเยา3,5013,24992.8052019-06-03 12:12:282019-06-03 13:22:40
แม่ฮ่องสอน93082088.1752019-05-28 08:39:572019-05-31 13:15:51
ลำปาง4,5223,95687.4852019-05-31 11:13:122019-06-03 13:22:39
แพร่2,6222,22284.7452019-05-30 18:25:092019-06-03 13:22:40
รวม29,18026,99992.54-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 – 22.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 22.50 - 24.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 25.00- 27.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 27.50 - 29.99 4
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.00 5