แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

จังหวัดเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
พะเยา85,66478,47091.6052019-06-03 12:49:362019-06-03 13:19:23
ลำพูน89,72878,11587.0642019-05-31 10:57:102019-06-03 13:19:21
เชียงราย197,380168,13185.1842019-06-03 10:17:512019-06-03 13:19:23
แพร่78,90867,04084.9642019-05-30 19:03:332019-06-03 13:19:22
น่าน83,80769,22882.6042019-05-28 10:17:072019-05-28 13:15:54
ลำปาง134,385107,79580.2142019-05-31 11:13:052019-06-03 13:19:22
เชียงใหม่275,333194,62570.6932019-06-03 12:35:132019-06-03 13:19:21
แม่ฮ่องสอน37,82424,14663.8422019-05-28 09:03:342019-05-31 13:15:48
รวม983,029787,55080.11-  
แหล่งข้อมูล HDC, ในช่วงวันที่มารับบริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2562
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 90.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 90.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 - 80.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 60.01 - 70.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 - 60.00 1
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 0