แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดเป้าหมาย (A1)ผลงาน (B1)%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
พะเยา11,86511,56097.4352018-05-31 15:18:272018-05-31 21:22:54
ลำพูน10,95910,52696.0552018-05-31 16:14:102018-05-31 21:22:36
เชียงราย35,30233,63395.2752018-05-31 15:19:442018-05-31 21:22:57
ลำปาง18,06316,41790.8952018-05-31 19:20:432018-05-31 21:22:37
น่าน15,27413,85890.7352018-05-31 20:00:402018-05-31 21:22:39
เชียงใหม่39,34635,26189.6242018-06-05 16:36:582018-06-05 16:45:47
แม่ฮ่องสอน10,0887,66175.9422018-05-31 09:04:472018-05-31 21:22:57
รวม140,897128,91691.41-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 80.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - 82.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 82.50 - 84.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 87.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 87.50 - 89.99 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5