แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดกลุ่มเป้าหมายการเยี่ยมบ้าน (C)ผลงานการเยี่ยมบ้าน (D)%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
แพร่3,3913,30897.5552018-05-31 09:50:252018-05-31 22:05:30
ลำพูน4,0843,97697.3652018-05-31 16:13:462018-05-31 22:05:28
เชียงราย5,2545,09296.9252018-05-31 10:15:572018-05-31 22:05:34
พะเยา3,6173,43795.0252018-05-31 15:17:542018-05-31 22:05:31
ลำปาง5,8575,49093.7352018-05-31 19:19:422018-05-31 22:05:29
น่าน3,4883,16790.8052018-05-31 20:00:192018-05-31 22:05:31
เชียงใหม่10,2497,21970.4442018-06-05 12:23:082018-06-05 16:10:48
แม่ฮ่องสอน70029341.8612018-05-31 08:54:112018-05-31 22:05:35
รวม36,64031,98287.35-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 – 22.49 1
ตั้งแต่ร้อยละ 22.50 - 24.99 2
ตั้งแต่ร้อยละ 25.00- 27.49 3
ตั้งแต่ร้อยละ 27.50 - 29.99 4
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.00 5