แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
พะเยา84,40272,61186.0352018-05-31 15:22:492018-05-31 21:25:24
แพร่78,01060,17577.1442018-05-31 09:49:222018-05-31 21:25:24
ลำพูน88,79064,71372.8842018-05-31 16:13:172018-05-31 21:25:22
เชียงราย197,909136,00268.7232018-05-31 10:22:202018-05-31 21:25:32
น่าน83,65856,57567.6332018-05-31 20:01:002018-05-31 21:25:24
ลำปาง133,86582,77661.8432018-05-31 19:19:132018-05-31 21:25:23
เชียงใหม่272,269165,80860.9032018-06-05 12:22:372018-06-05 16:10:27
แม่ฮ่องสอน37,00618,95551.2222018-05-31 09:02:532018-05-31 21:25:32
รวม975,909657,61567.26-  
แหล่งข้อมูล HDC, ในช่วงวันที่มารับบริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2561
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 - 80.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 60.01 - 70.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 50.01 - 60.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 - 50.00 1
น้อยกว่าร้อยละ 40.00 0