แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
แพร่1,4321,29390.2952018-05-31 09:34:062018-05-31 21:26:00
ลำพูน1,4401,24186.1852018-05-31 16:12:532018-05-31 21:25:59
ลำปาง2,6132,24685.9552018-05-31 19:19:402018-05-31 21:25:59
พะเยา1,4601,25285.7552018-05-31 15:17:172018-05-31 21:26:01
เชียงราย2,6582,20082.7752018-05-31 10:01:072018-05-31 21:26:01
น่าน1,8961,53881.1252018-05-31 20:00:182018-05-31 21:26:00
เชียงใหม่5,7184,44077.6542018-06-05 12:18:362018-06-05 16:07:30
แม่ฮ่องสอน1,8851,43976.3442018-05-31 08:54:032018-05-31 21:26:02
รวม19,10215,64981.88-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 5
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 4
ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 - 75.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 65.01 - 70.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 65.00 1
น้อยกว่าร้อยละ 60 0