แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

รหัสพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
06678โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งอ่าง ห319319100.005
06686โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง 54253698.895
06676โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาน 70169098.435
06688โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดบ้าย 41941298.335
06684โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ดอนแก้ว 69968497.855
11454โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ2,6232,56397.715
06687โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย 96594297.625
06689โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกาญจน์ 69067197.255
06679โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครึ่ง 1,0601,03097.175
06677โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำม้า 86083496.985
06685โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขียะ 99496396.885
10436โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง24723996.765
06680โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงชุม 58256396.745
23983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งงิ้ว50648996.645
06681โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง 1,6651,60396.285
06683โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยซ้อ 1,2561,19695.225
06682โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ้อเหนือ 81277295.075
15004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวิไล 21720594.475
15,15714,711 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5