แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

รหัสพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
06804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีใหม่ 154154100.005
10474โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ 32131798.755
10462โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทอดไทย 1,7671,74298.595
10482โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง 26225798.095
14023โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก 63362097.955
06803โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติคีรี 1,2721,24297.645
15001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าลิ่ว76273796.725
06801โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาไพร 66564296.545
15000โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขุ่น41540096.395
06802โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาโย๊ะ 47445395.575
06800โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะหัน 51348494.355
06805สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 79574593.715
10477โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ 67146969.900
11200โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง84139346.730
9,5458,655 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5