แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

รหัสพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
06774โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง 1,3471,34699.935
06776โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่าน 1,8681,84498.725
10456สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าตึง30830498.705
06779โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะกาด55654898.565
06775โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว 2,7562,71398.445
10455โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปูนล่าง 82380097.215
06777โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงกาหลง 1,0421,01297.125
06778โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ 2,4282,35697.035
06780โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 2,9552,86797.025
11196โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า3,3243,21096.575
06773โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันสลี 3,2203,10196.305
20,62720,101 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5