แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่สาย

รหัสพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
28802โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องแฮ่40540399.515
10446โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาฮี้ 11711699.155
06757โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง 2,9282,89898.985
06756โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไคร้ 1,8351,81198.695
06760โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาหมี 21721498.625
06762โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งงาม 1,2041,18298.175
06755โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาย 5,5805,46897.995
06758โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งผา 2,3572,29397.285
23020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ76874797.275
06759โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม 2,0241,94596.105
06761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้าย 1,1571,10695.595
11194โรงพยาบาลแม่สาย5,0363,69173.291
23,62821,874 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5