แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเชียงแสน

รหัสพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
10445โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยสะโง้ 186186100.005
06745โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำ 66065999.855
06753โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ 1,1391,13799.825
06748โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แอบ 1,1521,14999.745
06754โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยนก 2,0822,06999.385
06752โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน 1,4741,45798.855
06749โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันสลี 57957198.625
06751โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนมูล 95293798.425
11193โรงพยาบาลเชียงแสน1,1791,15998.305
06750โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงแก้ว 56055098.215
06747โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซว 1,7071,67598.135
06744โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง 1,2151,19097.945
06743โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบรวก 52751196.965
06746โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก 2,0021,91695.705
15,41415,166 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5