แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลแม่จัน

รหัสพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
06742โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมสวรรค์ 1,2071,19999.345
06741โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันจว้าใต้ 2,5862,56499.155
06729โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำน้ำลัด 43843398.865
06738โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมะหินฝน 1,4991,47998.675
06731โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คำ 2,1252,08297.985
06730โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันจว้า 2,0502,00297.665
06739โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ 2,4392,38297.665
06734โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา 1,2751,24597.655
06733โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระราชทาน 1,8601,80797.155
06732โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงคำ 99796897.095
06737โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง 2,6332,55396.965
10441โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข 67665396.605
06735โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย 1,5441,49196.575
10439โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าฝู 77574896.525
77683ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน3,1693,05096.245
06740โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีค้ำ 1,7751,69195.275
06736โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก 2,6182,40491.835
29,66628,751 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5