แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเทิง

รหัสพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
06691โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้ว 1,6851,67199.175
06692โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล้อง 2,8242,78498.585
06704โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแรด 1,3201,29898.335
06693โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลอย 1,0281,01098.255
06697โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า 68267098.245
06690โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ้มเหนือ 2,2202,17397.885
06702โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายงาม 1,3431,31197.625
06703โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนไชย1,4251,38296.985
06701โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแยง 1,4021,34896.155
06695โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน 1,4931,43395.985
06696โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตับเต่า 99595395.785
11189โรงพยาบาลเทิง3,1282,97795.175
06698โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มโพธิ์ไทย 63460294.955
06694โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกี๋ยง 1,0871,03294.945
14019โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องแช่ 76072194.875
06700โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงาว 1,7431,64594.385
06699โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักแผ่นดิน 1,07699392.295
24,84524,003 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5