แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

CUP : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

รหัสพยาบาลสถานพยาบาลเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
06666โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเทพนิมิตร 63963799.695
06667โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาย 3,5233,50299.405
10425โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแม่ซ้าย 59458999.165
06655โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กรณ์ 2,0482,03099.125
06659โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องปลาขาว 94893999.055
06654โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย4,0153,96798.805
06644โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย รอบเวียง1,2001,18398.585
10432โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขอน 1,8221,79698.575
06650โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสุด 3,7193,66498.525
06668โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยฮาง 1,4951,47198.395
10426โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนาสวรรค์1,0951,07798.365
24663โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะคือ55854798.035
06661โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันตาลเหลือง 2,7492,69297.935
06652โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าห้า 1,3441,31397.695
06648โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพระบาท 1,2861,25697.675
06662โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมกก 1,7731,72897.465
06651โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม 2,7132,64397.425
14877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางมนต์ 73371197.005
06647โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ 4,2594,12996.955
06660โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเบ้อ 1,1551,11896.805
06653โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยาว 2,2522,17596.585
06664โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1,1391,10096.585
06649โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางแล 4,1464,00196.505
06656โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางริมกรณ์ 43441896.315
06665โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าอ้อดอนชัย 3,9793,82896.215
06663โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยลาน 3,2283,08995.695
06658โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัก 4,3744,17495.435
06646โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง 1,1751,11895.155
14018โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมมิตร51549095.155
06657โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยชมภู 57254194.585
10674โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์13,0325,56942.730
72,51463,495 -
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5