แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

จังหวัด :เชียงใหม่

CUPเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนน
โรงพยาบาลสะเมิง7,9627,68696.535
โรงพยาบาลดอยเต่า8,6068,29796.415
โรงพยาบาลไชยปราการ11,56511,12396.185
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด23,40322,46395.985
โรงพยาบาลสันป่าตอง28,20326,86395.255
วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3,4763,30094.945
โรงพยาบาลสารภี32,31930,66794.895
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ฯ20,05719,00894.775
โรงพยาบาลแม่ออน7,4177,01994.635
โรงพยาบาลฮอด16,73815,81294.475
โรงพยาบาลพร้าว14,63813,74693.915
โรงพยาบาลดอยหล่อ8,0547,53493.545
โรงพยาบาลฝาง25,14423,28992.625
โรงพยาบาลสันกำแพง24,96123,09992.545
โรงพยาบาลจอมทอง23,91222,01292.055
โรงพยาบาลนครพิงค์-232,01929,29191.485
โรงพยาบาลเชียงดาว19,62317,85891.015
โรงพยาบาลแม่อาย17,35115,53689.544
โรงพยาบาลอมก๋อย17,54215,56088.704
โรงพยาบาลแม่วาง10,4109,21688.534
โรงพยาบาลเวียงแหง4,1923,67087.554
โรงพยาบาลแม่แตง22,37818,99584.883
โรงพยาบาลหางดง26,57822,55284.853
โรงพยาบาลสันทราย45,59536,59080.253
โรงพยาบาลนครพิงค์-140,46623,95059.190
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่995757.580
โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่59029650.170
โรงพยาบาลเชียงใหมเมดิคอลเซ็นเตอร์90438442.480
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง2,38985435.750
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล1,42642830.010
คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย93819721.000
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่7,0403905.540
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ4,4822245.000
รวม510,477437,96685.80-
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5