ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
แพร่153,401148,78396.9952018-05-31 09:33:332018-05-31 21:28:51
ลำพูน164,348158,65596.5452018-05-31 16:12:392018-05-31 21:28:50
พะเยา167,679160,67795.8252018-05-31 15:17:242018-05-31 21:28:52
ลำปาง259,441247,53195.4152018-05-31 19:10:202018-05-31 21:28:51
น่าน163,491154,58794.5552018-05-31 20:00:052018-05-31 21:28:52
เชียงราย357,521337,24294.3352018-05-31 10:15:092018-05-31 21:28:54
แม่ฮ่องสอน67,40862,59192.8552018-05-31 08:57:322018-05-31 21:28:54
เชียงใหม่507,683435,27685.7442018-06-05 12:17:182018-06-05 16:06:08
รวม1,840,9721,705,34292.64-  
แหล่งข้อมูล HDC
ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5