แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัดเป้าหมายผลงาน%ระดับคะแนนTEMP_UPDATEWEB_UPDATE
แพร่177,622173,44497.6552018-05-31 09:32:322018-05-31 21:27:00
ลำพูน188,750181,76096.3052018-05-31 16:12:282018-05-31 21:26:59
พะเยา191,589183,62295.8452018-05-31 15:16:392018-05-31 21:27:01
ลำปาง292,493278,36095.1752018-05-31 19:10:032018-05-31 21:27:00
เชียงราย435,308409,36594.0452018-05-31 10:10:282018-05-31 21:27:02
น่าน188,411175,88493.3552018-05-31 20:00:002018-05-31 21:27:01
แม่ฮ่องสอน76,67470,89592.4652018-05-31 08:57:032018-05-31 21:27:03
เชียงใหม่588,909504,65685.6942018-06-05 12:16:132018-06-05 16:05:45
รวม2,139,7561,977,98692.45-  
แหล่งข้อมูล HDC

เขตสุขภาพที่ 1

ช่วงคะแนน ระดับคะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 0
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 75.00 1
ตั้งแต่ร้อยละ 75.01 - 80.00 2
ตั้งแต่ร้อยละ 80.01 - 85.00 3
ตั้งแต่ร้อยละ 85.01 - 90.00 4
มากกว่าร้อยละ 90.00 5