แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : ปางมะผ้า
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกึ๊ดสามสิบ1034341.756058.254778.3300.0000.0058.3300.0000.00813.3300.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละนา22818078.954821.053266.6748.3312.0824.1700.0000.00714.5824.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำลอด20713766.187033.824260.0011.4300.0045.7100.0022.861521.4311.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม1598452.837547.174762.6734.0000.0079.3334.0045.33810.6700.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำฮูผาเสื่อ18711159.367640.642938.1600.0000.002431.5800.0056.581519.7400.00
รวม884555-329-197-8-1-42-3-11-53-3-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC