แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : แม่ลาน้อย
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาหลวง1017574.262625.741661.54726.9200.0000.0000.0000.0013.8500.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุ703347.143752.862567.5738.1100.00410.8100.0000.0038.1100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย912527.476672.532131.823553.0300.0034.5500.0000.00710.6100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่โถ843946.434553.572453.331022.2200.0024.4400.0000.0048.8900.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาม372259.461540.541386.6700.0000.0000.0000.0000.00213.3300.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอกหลวง121083.33216.672100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปาง683957.352942.651758.62517.2400.00413.7900.0000.0026.9000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮุ ตำบลแม่ลาน้อย361438.892261.111254.55418.1800.0029.0900.0000.00313.6400.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาป่าแก่652944.623655.381952.78925.0000.00513.8900.0000.0038.3300.00
รวม564286-278-149-73-0-20-0-0-25-0-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC