แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : แม่สะเรียง
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร514078.431121.57545.4519.0900.0019.0900.0000.0000.00327.27
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ต๊อบเหนือ554072.731527.27746.67320.0000.00320.0000.0000.0016.6716.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแล้ง554174.551425.45857.1400.0000.00321.4300.0000.00214.2900.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ21215573.115726.892645.611221.0500.001628.0700.0000.0023.5100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ1249778.232721.77518.521140.7400.00414.8100.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสิงห์23513356.6010243.402524.515654.9000.0043.9200.0000.0054.9000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ554276.361323.64861.5400.0000.0017.6900.0000.00430.7700.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง33126680.366519.642640.0000.0011.541218.4600.0000.001218.4611.54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแป๋1789955.627944.382025.325063.2922.5300.0000.0000.0067.5900.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างหม้อ704767.142332.8614.35834.7814.35313.0400.0000.0028.7014.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ริดป่าแก่ 15112079.473120.532167.7400.0026.45619.3500.0000.0000.0000.00
รวม1,5171,080-437-152-141-6-53-0-0-34-6-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC