แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : ปาย
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงเหนือ16513481.213118.79825.8126.4500.0026.4500.0000.001548.3900.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย794759.493240.511134.3800.0000.0039.3800.0000.001650.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงสร้อย19916582.913417.091544.12411.7600.0000.0000.0000.00514.71617.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ของ988081.631818.371266.6700.00211.11316.6700.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปิง1178572.653227.35515.6300.00618.75412.5000.0000.001134.3800.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮี้855767.062832.94725.0000.0013.5700.0000.0000.001553.5700.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง15613183.972516.031144.0000.00312.00832.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพมบก897887.641112.36218.1800.0000.0000.0000.0000.00436.3600.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง1409970.714129.291843.9000.0037.3212.4400.0000.001639.0200.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา20212662.387637.623748.6800.0022.6333.9500.0000.003039.4700.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมี806885.001215.00541.6700.0000.0000.0000.0000.00758.3300.00
โรงพยาบาลปาย675988.06811.94675.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รวม1,4771,129-348-137-6-17-24-0-0-119-6-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC