แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : ขุนยวม
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุริน1067267.923432.082779.4100.0000.0025.8800.0000.0038.8225.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อแพ1056360.004240.003173.8100.0000.0024.7600.0000.00716.6724.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองปอน1207260.004840.003164.5800.0000.00714.5800.0000.0012.08918.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาก๊ะ924245.655054.353774.0000.0000.0036.0000.0000.00918.0012.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหินส้ม965961.463738.543081.0800.0000.0012.7000.0000.0012.70513.51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปอน905257.783842.223284.2100.0000.0037.8900.0000.0037.8900.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แจ๊ะ953132.636467.375179.6900.0000.0034.6900.0000.001015.6300.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊1096055.054944.953265.3100.0000.0012.0400.0000.00714.29918.37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางตอง936670.972729.031866.6700.0000.00311.1100.0000.00414.8127.41
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา955456.844143.162765.8500.0000.0037.3200.0000.00819.5124.88
รวม1,001571-430-316-0-0-28-0-0-53-32-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC