แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง1393928.0610071.945454.001212.0022.0011.0000.0000.001515.001515.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าลาน1277659.845140.161835.291529.4100.0023.9200.0011.9647.84611.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ฮุง1725029.0712270.935141.802520.4900.0021.6400.0000.0043.283931.97
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง1316146.567053.441724.291927.1411.4357.1400.0000.001318.571521.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู1495335.579664.433132.292425.0011.0400.0000.0000.001515.632222.92
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุงไม้สัก691521.745478.261527.783462.9611.8535.5600.0000.0011.8500.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสอย1314937.408262.603239.021821.951214.6367.3200.0011.221113.4111.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่1124741.966558.042233.851015.3800.0000.0000.0011.541827.691015.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแปก1225444.266855.743044.1268.821014.7122.9400.0011.471116.18811.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรักไทย964951.044748.963268.091123.4012.1300.0000.0000.0024.2600.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผา1356447.417152.593346.481622.5400.0000.0000.0000.001723.9445.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำกัด532852.832547.171144.00728.0000.0000.0000.0000.00728.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปลาจาด1404230.009870.003333.673434.6900.0022.0400.0000.0055.102323.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปูลิง1345138.068361.942934.941518.0700.0000.0000.0000.0089.642732.53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาวกลาง1164841.386858.621725.00811.7600.0011.4700.0034.412333.821116.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมากลาง633555.562844.441139.29310.7100.0013.5700.0000.00517.86725.00
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยเดื่อ972828.876971.133652.172028.9911.4500.0000.0000.001115.9400.00
รวม1,986789-1,197-472-277-29-25-0-7-170-188-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC