แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : ภูกามยาว
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน504182.00918.00777.7800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจน412868.291331.71861.5417.69323.0817.6900.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าฝาง595898.3111.6900.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว7979100.0000.000-0-0-0-0-0-0-0-
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อิง413585.37614.63350.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รวม270241-29-18-1-3-1-0-0-0-0-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC