แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : แม่ใจ
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใจ694971.012028.99630.00420.0000.0000.0000.0000.00315.00420.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง494285.71714.29571.4300.0000.0000.0000.0000.00228.5700.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย502958.002142.001257.14419.0529.5214.7600.0014.7600.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก613760.662439.34729.17937.5014.1700.0000.0000.00416.6714.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ503570.001530.00960.00213.3300.00320.0000.0000.0016.6700.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า553360.002240.001777.2714.5500.0029.0900.0000.0000.0029.09
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินตา633961.902438.101562.5014.1714.1714.1700.0014.1714.1700.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์542851.852648.1527.691453.8500.00311.5400.0000.00415.38311.54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก442659.091840.91738.89422.2215.5600.0000.0000.0015.56316.67
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปูเลาะ 493469.391530.61320.00213.3300.00213.3300.00213.3316.67426.67
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าเมี่ยง 20840.001260.0000.0012100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รวม564360-204-83-53-5-12-0-4-17-17-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC