แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : ดอกคำใต้
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด363083.33616.67233.33116.6700.00233.3300.0000.00116.6700.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้343397.0612.9400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์676394.0345.9700.0000.0000.0000.0000.0000.0000.004100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน5647.145292.8600.0052100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนลาน353291.4338.57133.3300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันโค้ง685377.941522.06533.33213.3300.0000.0000.0000.00853.3300.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำไก่646296.8823.122100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง614980.331219.671083.3300.0018.3300.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม361027.782672.2200.002284.6200.00415.3800.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสุวรรณ534584.91815.09787.5000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง5151100.0000.000-0-0-0-0-0-0-0-
รวม561432-129-27-77-1-6-0-0-9-4-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC